Implementační postup

Jakým způsobem bude systém zaveden ve vaší firmě?

Implementace za plného provozu

Aplikace Manufactory LAB umožňují implementovat systém do vašeho výrobního procesu během plného provozu. Moduly je možné zavádět postupně jakmile jsou ty předešlé již plně zažité.

Časová osa implementace

Mobirise

Instalace

Systém je nainstalován a prvotně nastaven buď na serveru zákazníka nebo na poskytované VPS. Instalaci na serveru zákazníka můžeme provést my, a to jak vzdáleně, tak i při osobní návštěvě, případně ve spolupráci s IT oddělením nebo dodavatelem zákazníka.

Mobirise

Mikroanalýza a nastavení

V rámci malé analýzy je zjišťováno, které procesy a jakým způsobem zákazník využívá, jak je má zažité, případně jaké jsou jeho potřeby pro dosažení cíle implementace. Systém je na základě těchto zjištění příslušně nastaven s možností doprogramování nebo úpravy modulů, případně chování, které je pro zákazníka důležité a specifické.

Mobirise

Odzkoušení

Na základě mikroanalýzy a nastavení je funkčnost systému odzkoušena našimi pracovníky.

Import dat

Import dat

Pokud je to možné, snažíme se maximum dat do systému připravit pro zákazníka pomocí importů z textových souborů, z formátu MS Excel, z jiných databází. Cílem je snížit pracnost při zavádění systému. A této možnosti využívá 90 % zákazníků.

Zaskolení

Zaškolení administrativy

Jednodenní zaškolení pro pracovníky administrativy, ve kterém- je vysvětlena struktura programu, jak s ním pracovat, jak vkládat data, jak z něho data získávat. Jak hledat a analyzovat. Školení je možné realizovat i vzdáleným přístupem.

Mobirise

Tvorba uživatelských výstupů

Ačkoliv systém obsahuje standardní tiskové výstupy, ještě jsme se nesetkali s tím, že by zákazník neměl vlastní požadavky na to, jakým způsobem tisknout Průvodku výroby, Technologický postup, Výrobní postup, říkejme tomu, jak je třeba :-)

Mobirise

Zaškolení pracovníků ve výrobě

Pracovníci ve výrobě jsou zaškoleni k tomu, jakým způsobem pořizovat do systému data, co dělat když ... Jedná se maximálně o jednohodinové školení pro každou skupinu.

Mobirise

Testovací provoz

Během testovacího provozu jede systém Manufactory LAB v režimu, který ho čeká v provozu ostrém. Kromě toho jsou ještě pro jistotu pořizovány informace o výrobě stávajícím (původním) způsobem (papírky, excel, ...). Cílem je zažití procesu všemi zaměstnanci při současné eliminaci ztráty dat.

Mobirise

Ostrý provoz

Držte si klobouky, začíná ostrý provoz, stáváte se plnými uživateli aplikací Manufactory LAB.

ManufactoryLAB
O nás

Jsme ryze česká společnost vzniklá transformací z OSVČ. Zkušenosti s vývojem získáváme již od roku 1987.

Sociální sítě
Sídlo
  • manufactory s.r.o.
  • Skřivánčí 681/25
  • 779 00 Olomouc

  • IČO 07700911
  • DIČ CZ07700911
Provozovna 
Výdejna e-shopu
  • Žichlínek 258
  • 563 01 Lanškroun

Made with ‌

Landing Page Software