Nabídky a plánování

Tady to vlastně všechno začíná.

  • Nabídky Pro tvorbu nabídek je možné využít propracovaný modul s možností evidence revizí jednotlivých nabídek (nutné pro certifikaci ISO). Do nabídek je možné vkládat pro zjednodušení nejen dílčí položky, ale celé sady položek, a to jak ze šablon tak i z historických dat.
  • Zakázky Při realizaci obchodu si z nabídky přímo vygenerujete výrobní zakázku. Později můžete jednoduše porovnávat, jak moc jste se v nákladových položkách odchýlili od původní nabídky a je možné jednoduše najít příčinu.
  • Plánování Pro plánování je možné sledovat nejen vytížení strojů, výrobní frontu, a to jak z hlediska času, tak i kvantity. Jednotlivým zakázkám nebo jejich částem je pak možné stanovovat vyšší nebo nižší prioritu při výrobě.
ManufactoryLAB
O nás

Jsme ryze česká společnost vzniklá transformací z OSVČ. Zkušenosti s vývojem získáváme již od roku 1987.

Sociální sítě
Sídlo
  • manufactory s.r.o.
  • Skřivánčí 681/25
  • 779 00 Olomouc

  • IČO 07700911
  • DIČ CZ07700911
Provozovna 
Výdejna e-shopu
  • Žichlínek 258
  • 563 01 Lanškroun

Made with ‌

HTML Code Creator